Zwroty i reklamacje

Zwroty

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - pismo wysłane pocztą na adres Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@artmuseum.pl.

Możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację o tym fakcie przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy niezwłocznie zwrócimy otrzymane płatności za zakupione towary, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towar przed upływem terminu 14 dni.

Koszty bezpośrednie związane ze zwrotem towaru ponoszi kupujący.

 

1. Aby dokonać zwrotu zakupionego towaru, wypełnij formularz (dokument do pobrania poniżej):


2. Odeślij towar wraz z wypełnionym formularzem kurierem lub listem poleconym na nasz adres (prosimy nie wysyłać paczek "za pobraniem", takich przesyłek nie odbieramy!): 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

ul. Pańska 3,

00-124 Warszawa

3. Po otrzymaniu nadanej przesyłki wyślemy potwierdzenie otrzymania zwrotu. Po pozytywnym zatwierdzeniu zwrotu zwrócimy pieniądze za towar w przeciągu 14 dni roboczych na podany w formularzu numer rachunku bankowego. Koszty odesłania do nas towaru nie podlegają zwrotowi. 

 

 

Reklamacje 

1. Aby dokonać reklamacji zakupionego towaru, wypełnij formularz (dokument do pobrania poniżej). Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@artmuseum.pl z dopiskiem „Sklep internetowy - reklamacja”.


2. Odeślij towar wraz z wypełnionym formularzem kurierem lub listem poleconym na nasz adres (prosimy nie wysyłać paczek "za pobraniem", takich przesyłek nie odbieramy!): 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

ul. Pańska 3,

00-124 Warszawa

3. Po otrzymaniu wadliwego towaru wyślemy potwierdzenie jego otrzymania. Po pozytywnym rozpatrzniu reklamacji wymienimy towar na wolny od wad lub zwrócimy pieniądze za jego zakup w przeciągu 14 dni roboczych na podany w formularzu numer rachunku bankowego. 

 

 

Pliki