Zestaw „Kobiety”

Zestaw
165 zł
120 zł

Książki publikowane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie często dotyczą sztuki kobiet oraz feministycznego spojrzenia na historię, historię sztuki i rzeczywistość. W pakiecie znaleźć można katalogi towarzyszące głośnym wystawom prezentowanym w Muzeum: „Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy” pod red. Magdy Lipskiej i dwie książki pod red. Natalii Sielewicz, z których jedna pokazuje radykalny gest oraz zwrot estetyczny i afektywny w twórczości aktywnych dziś młodych malarek, druga zaś to literackie dopełnienie wystawy „Ministerstwo spraw wewnętrznych”.

1m4a1703.jpg

Książka poświęcona twórczości Miriam Cahn przedstawia wybitne dzieło szwajcarskiej artystki, które od lat 70. XX wieku definiuję ona jako „miejsce oporu”. Zaangażowana reakcja na zjawiska społeczne i polityczne pozwala Cahn pisać niejako historię malarstwa i sztuki na nowo - na własnych warunkach i z własnej kobiecej perspektywy.

 

1m4a1711.jpg

Pakiet zamyka książka poświęcona Marii Jaremie, przedwcześnie zmarłej awangardowej twórczyni, której dzieła i idee daleko wyprzedzały czas, w którym żyła - książka obok esejów poświęconych jej twórczości zawiera wybór tekstów Jaremianki (po części publikowany po raz pierwszy) oraz kolorowe reprodukcje jej dzieł.

Powiązane produkty: