Cennik biletów

Cena biletu wstępu na wystawę:

 • Normalny - 15 zł
 • Ulgowy - 5 zł
 • Grupowy - 5 zł za osobę (od 8 osób)
 • Rodzinny - 20 zł za 4 osoby (w tym maksymalnie dwie dorosłe osoby z dziećmi lub młodzieżą szkolną do lat 18, a także posiadacze Karty Dużej Rodziny - bilet rodzinny dla całej rodziny tj. rodzice plus dzieci)
 • Warsztaty rodzinne - 10 zł (1 dorosły i 1 dziecko); kolejne dziecko - 5 zł 

Ceny biletów na lekcje muzealne 

 • 1 lekcja do 25 soób (czas trwania 60/90 min.) - 50-150 zł


Ceny biletów na warsztaty dla dzieci 

 • warsztaty (czas trwania ok. 60 min., ilość miejsc organiczona) - 10 zł/osoba


Wstęp ulgowy na wystawy (po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia) przysługuje: 

 • osobom wymienionym w art. 10 ust. 3a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917)
 • zorganizowanym grupom studentów;
 • grupom wymagającym wsparcia w zakresie dostępu do prowadzonej przez Muzeum działalności, wskazanym na stronie internetowej Muzeum;
 • członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki;
 • członkom organizacji AICA, IKT, CIMAM;
 • członkom Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki w Łodzi;
 • pracownikom państwowych galerii sztuki;
 • dziennikarzom;
 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny;
 • zorganizowanym grupom osób z niepełnosprawnościami, korzystającym z oferty edukacyjnej Muzeum, oraz ich opiekunom.
 • grupom szkolnym i innym zorganizowanym grupom małoletnich, korzystającym z oferty edukacyjnej Muzeum, oraz ich opiekunom.

Wstęp bezpłatny na wystawy (po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia) przysługuje osobom wymienionym odpowiednio w art. 10 ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917), tj.:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym
  Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Zasłużony
  Kulturze Gloria Artis;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady
  Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282);
 • dzieciom do lat 7.