Proteuszowe czasy. Rozpad państwowego systemu sztuki 1982–1993

Proteuszowe czasy. Rozpad państwowego systemu sztuki 1982-1993
69 zł
59 zł

Tematem książki Jakuba Banasiaka są przeobrażenia państwowego systemu sztuki w schyłkowym PRL i w początkach transformacji ustrojowej. Wychodząc poza utarte narracje na temat kultury artystycznej lat 80. XX wieku, koncentrujące się na oporze twórców wobec komunistycznego reżimu, autor rysuje szerszy i bardziej zniuansowany obraz tego okresu. Przedstawia nie tylko polityczny, ale także społeczny, instytucjonalny i ekonomiczny kontekst ówczesnego życia artystycznego i dotykających go przemian systemowych. Na podstawie szerokiej kwerendy archiwalnej pokazuje relacje pomiędzy polityką kulturalną państwa, instytucjami sztuki, krytyką artystyczną, rynkiem sztuki, sceną młodzieżową i podziemiem artystycznym. Przyglądając się funkcjonowaniu państwowego systemu sztuki w „proteuszowych czasach” – w okresie stopniowego wychodzenia kraju z komunizmu – redefiniuje dotychczas stosowane cezury czasowe. Zwraca przy tym szczególną uwagę na znaczenie liberalizacji systemu po 1986 roku oraz procesualny charakter transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90.

Praca Jakuba Banasiaka stanowić będzie, moim zdaniem, podstawę naukową dla każdego badacza polskiej sztuki ostatnich dziesięcioleci XX wieku.

– prof. Piotr Juszkiewicz 

Jakub Banasiak historyk i krytyk sztuki, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej ASP. Redaktor naczelny rocznika naukowego „Miejsce” oraz magazynu krytyczno-artystycznego „Szum”. Autor licznych tekstów i kilku książek. Ostatnio opublikował wywiad-rzekę z Wilhelmem Sasnalem 15 stuleci (2017).

 

7e.jpg

 

Banasiak pokazuje rozkład systemu, którego wiele elementów – egalitaryzm, dostępność sztuki, system społecznych zabezpieczeń dla artystów zdolny utrzymać szeroką grupę pracowników sztuki – wydają się nam dziś całkiem atrakcyjne. Wiedząc, jak pozytywne skutki mogłaby mieć korekta systemu w latach 80., być może – gdy na przecięciu polityki i sztuki pojawi się w końcu jakieś nowe otwarcie – uważniej przyjrzymy się jego wyrzuconym na śmietnik elementom? 

– Jakub Majmurek, Między PRL a terapią szokową – społeczna historia sztuki długich lat 80., „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2021, nr 28

Na podstawie szerokiej kwerendy archiwalnej [autor] pokazuje relacje pomiędzy polityką kulturalną państwa, instytucjami sztuki, krytyką artystyczną, rynkiem sztuki, sceną młodzieżową i podziemiem artystycznym.

– „Nowe Książki” 2021, nr 2, 1 lutego 2021 

- Artyści cieszyli się z neoliberalizmu? Nie, wręcz przeciwnie. Przytaczam liczne listy, które artyści kierowali do Departamentu Plastyki, zmianom sprzeciwiała się też część aparatu. Jednak protesty przeciwko likwidacji mecenatu rozgorzały na dobre w 1989 roku, kiedy minister kultury została już Izabella Cywińska. Środowisko plastyczne było wówczas przekonane, że solidarnościowy rząd powróci do ideałów Sierpnia i przywróci mecenat w wymiarze sprzed kryzysu, czyli de facto sprzed 1980 roku. Nowe władze były tym stanowiskiem zdumione.

– Nie było cięcia. Jakubem Banasiakiem rozmawia Arkadiusz Gruszczyński, „Dwutygodnik” 2021, nr 1

To pierwsza książka o narodzinach wolnego rynku sztuki po upadku PRL.

– Janusz Miliszkiewicz, Kapitał uśpiony w obrazach, „Rzeczpospolita”, 28 stycznia 2021

 

7d.jpg

TYTUŁ PROTEUSZOWE CZASY. ROZPAD PAŃSTWOWEGO SYSTEMU SZTUKI 1982–1993
AUTOR JAKUB BANASIAK
DO POBRANIA SPIS TREŚCI, OKŁADKA
SERIA WYDAWNICZA NOWE HISTORIE SZTUKI
JĘZYK POLSKI
WYDAWCY MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ, AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
MIEJSCE I DATA WYDANIA WARSZAWA 2020
LICZBA STRON 596
FORMAT 155 × 240 MM
OPRAWA MIĘKKA ZE SKRZYDEŁKAMI
ISBN 978-83-64177-65-1
PROJEKT OKŁADKI KUBA SOWIŃSKI
OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD KUBA SOWIŃSKI, WOJCIECH KUBIENA (BIURO SZERYFY)
EBOOK EBOOKPOINT, LEGIMI, VIRTUALO
CENA OKŁADKOWA 69 ZŁ

Powiązane produkty: