Propozycje wydawnicze

Przyjmujemy propozycje wydawnicze przekazane drogą elektroniczną w formacie DOC, RTF lub PDF, na adres: wydawnictwo@artmuseum.pl.

1. Tekst i biogram

Prosimy o przysyłanie propozycji wydawniczej w postaci całej książki i krótkiego streszczenia (maksymalnie 1 strona maszynopisu) lub, jeśli książka nie jest ukończona, rozbudowanego konspektu. Koniecznym elementem zgłoszenia jest biogram autora lub autorki.

2. Kontakt z autorem lub autorką

Jeśli książka spotka się z zainteresowaniem redakcji Wydawnictwa, skontaktujemy się z autorem lub autorką tekstu w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od daty nadesłania propozycji wydawniczej.

3. Zwrot materiałów

Materiałów przesłanych na wydruku nie zwracamy.

4. Recenzje wydawnicze

Nadesłane propozycje wydawnicze poddajemy recenzjom wewnętrznym oraz, w przypadku monografii naukowych, zewnętrznym recenzjom naukowym. Nie udostępniamy recenzji wewnętrznych autorom lub autorkom, z którymi nie nawiązujemy współpracy.