Serie wydawnicze

Museum Under Construction

Akademicka seria bogato ilustrowanych książek, w której przedstawiamy anglojęzycznej publiczności najważniejsze zjawiska i postaci sztuki i kultury ostatnich dekad – z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Bohaterami reinterpretacji i odkryć byli m.in. Ion Grigorescu i Mária Bartuszová (pierwsze publikacje poświęcone tym artystom), Alina Szapocznikow, Andrzej Wróblewski, a tematami nowych ujęć: performans, sztuka kinetyczna i op-art czy polityczne zaangażowanie artystów. Publikujemy teksty znakomitych międzynarodowych badaczy i krytyków. Część tytułów ma swoje polskie odpowiedniki.

 

mówi muzeum

Wspólna seria Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Wydawnictwa Karakter. Publikujemy w niej tytuły poświęcone współczesnej sztuce i architekturze – biografie, opowieści o ważnych i żywych zjawiskach, teksty krytyczne. Pasjonujące i napisane dobrym piórem książki o ideach i artystach skierowane są do wszystkich uczestniczek i uczestników kultury.

 

Nowe Historie Sztuki

Wspólna seria wydawnicza Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wprowadza nowe perspektywy badawcze do historii sztuki polskiej XX i XXI wieku (nowehistoriesztuki.pl). Publikujemy książki w języku polskim i angielskim, nasi autorzy i autorki należą do młodego pokolenia badaczy skłonnych przekraczać granice tradycyjnie rozumianej dyscypliny i rewidować utrwalone narracje.

 

Katalogi do wystaw

Wydajemy katalogi w formie ilustrowanych przewodników do wystaw prezentowanym w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale często także towarzyszące wystawom książki – poszerzające ich kontekst i dopowiadające poruszane w nich wątki.

 

Książki poza seriami

Publikowane własnym nakładem i we współpracach wydawniczych książki dające interdyscyplinarne klucze interpretacyjne do rozumienia współczesnej kultury i sztuki.  

 

seria_muc.jpg